مقالات

کارهایی که عمر سگتان را کوتاه میکند

چون حیوان شما توی پارک چند روز پیش تنبلی می کرده، دلیل نمیشه تا مدت ها از ورزش دست برداره. به گفته ی دکتر کیم اسمیت (Dr.Kim Smyth)، دامپزشک مجموعه ی پت پلن، ورزش نه تنها به اندازه نگه داشتن وزن کمک می کند، بلکه تحریک ذهنی نیز برای سگ و توله ی شما فراهم می آورد. او همچنین توضیح می دهد نگهداشتن برنامه ی ورزشی حیوان شما به او روش سالمی را برای آزاد کردن انرژی می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید