سوالات متداول

سگم به سمت بقیه افراد حمله میکنه با پرخاشگری و گاز میگیره چیکار کنم؟

سوالات متداول

دیدگاهتان را بنویسید