سوالات متداول

چجوری سگموبا حیوان های(گربه،پرنده …) دیگه بیرون خونه یا خونه دوست و اشنا اجتماعی کنم؟

سوالات متداول

دیدگاهتان را بنویسید